Sektor za planiranje društveno–ekonomskog razvoja i zajedničke poslove

Sektor za planiranje društveno ekonomskog razvoja i zajedničke poslove sudjeluje u izradi Vizije razvoja Brčko distrikta BiH, Strategiji razvoja, dugoročnim strateškim i razvojnim dokumentima prostornog planiranja, sprovedbenim dokumentima prostornog planiranja i zakonskim i podzakonskim propisima Distrikta, te pruža administrativno tehničke poslove Zavoda.