Završen Idejni projekat Multifunkcionalne sportske dvorane na lokaciji Ficibajer i Nacrt Regulacionog plana Ficibajer
četvrtak, 03.11.2022.

Na zahtjev Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, stručnjaci Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH uradili su Nacrt Regulacionog plana Ficibajer i idejni projekat Multifunkcionalne sportske dvorane sa zatvorenim bazenom koja se planira izgraditi na lokaciji Ficibajera.

Dvorana će prema idejnom projektu imati sljedeće sadržaje:

Rekonstrukcija postojećeg bazena koji će predstavljati zaseban funkcionalni dio i samostalna funkcionalna odvojena cjelina sa svim potrebnim pratećim sadržajima, wellness prostor, multifunkcionalnu sportsku dvoranu kapaciteta 3000 sjedećih mjesta sa svim potrebnim pratećim sadržajima: kuglanu, fitnes centar,ugostiteljske prostore, medijski centar sa konferencijskim i edukativnim prostorima, kancelarijski prostor te uređeni multifunkconalni trg.

Dijelovi postojećih gradskih bazena, dijelom se zadržavaju u skladu sa zahtjevima predstavnika Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH koje je naručilac izrade Idejnog projekta i postaju dijelovi funkcionalnih cjelina novog idejnog projekta Multifunkcionalne sportske dvorane sa zatvorenim bazenom u Brčkom.

Ukupna korisna površina objekta Multifunkcionalne sportske dvorane sa zatvorenim bazenom iznosi cca. 18.240 m2 neto površine, odnosno cca. 26.660 m2 bruto površine.

Stručnjaci Zavoda su ispoštovali zahtjeve naručioca, tako da se svaka funkcionalna cjelina može koristiti zasebno i da je u funkciji cjeline.

Projektanti su vodili računa o tome da se Projekat može realizovati fazno, tako da će svaka faza sadržati poseban sadržaj i biti funkcionalni dio cjeline.

Idejnim projektom su riješeni pristupni putevi, hortikultura, parking prostori i drugi sadržaji koji će biti u funkciji ukupnih sadržaja koji će se realizovati na tom značajnom lokalitetu za razvoj sportsko-rekreativnih, turističkih i stambenih sadržaja, a u skladu sa Nacrtom Regulacionog plana Ficibajer koji je također urađen od strane Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BIH.

Brčanskoj javnosti je poznata priča o potrebi izgradnje Multifunkcionalne sportske dvorane u Brčkom, koja je stara nekoliko decenija i što je predstavljalo potrebu, san i želju najvećeg broja građana, a naročito sportskih, kulturnih i javnih radnika Brčkog, da se ovaj značajan lokalitet urbanizuje i na osnovu planskih dokumenata realizuju odgovarajući sadržaji u kojima je i Multifunkcionalna sportska dvorana jedan od važnih projekata.

Izrada Regulacionog plana za lokalitet Ficibajer i Idejnog projekta za Multifunkcionalnu sportsku dvoranu sa zatvorenim bazenom predstavlja ozbiljan napor Vlade Brčko Distrikta i nosilaca izrade ovih dokumenata, da se za Ficibajer na jedan cjelovit, osmišljen i stručan način uradi prostornoplanska i projektna dokumentacija kako bi se to zemljište privelo trajnoj namjeni, a objekti sportsko-rekreativnih i drugih sadržaja predali građanima Brčkog na korištenje.

Obzirom na značaj prostora Ficibajera za razvoj sportsko-rekreativnih, turističkih i drugih sadržaja koji će se izgrađivati u narednom periodu očekuje se da će predstavnici vlasti i planeri, revidenti te planove i projekte učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima Brčkog, sportskim, obrazovnim, kulturnim organizacijama i udruženjima nevladinog sektora kako bi mogli blagovremeno dati svoje primjedbe, sugestije i prijedloge kako na Nacrt Regulacionog plana Ficibajer, tako i na ponuđeni Idejni projekat buduće Multifunkcionalne sportske dvorane sa zatvorenim bazenom u Brčkom.