Završeno idejno rješenje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save kroz teritoriju Brčko distrikta BiH
srijeda, 22.06.2022.

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, u maju 2022. godine, izradio je „Idejno rješenje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save kroz teritoriju Brčko distrikta BiH“. Realizacijom projekta izgradnje biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save povećaće se konkurentnost turističke ponude u Brčko distriktu BiH, kroz afirmaciju i stvaranje uslova za razvoj, prije svega, biciklizma kao vida sportsko-rekreativne aktivnosti, razvoja biciklističkog turizma, te omogućiti izgradnja biciklističke infrastrukture koja će u perspektivi postati dio evropske mreže biciklističkih ruta EuroVelo (ruta duž rijeke Save u dužini oko 1000 km, koja će povezivati Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju).

Planiranu biciklističku rutu kroz Brčko distrikt BiH će činiti projektovane biciklističke staze/trake i šetališta, kao i svi neophodni prateći sadržaji i infrastruktura (ugostiteljski sadržaji, vidikovci, odmorišta, parkinzi za bicikle, punjači za el.bicikle i drugi sadržaji).

Ruta je planirana na način da u osnovi sadrži atraktivnost i potencijalno zanimljivu ponudu uz rutu, kao i mogućnost skretanja do zanimljivih i atraktivnih lokacija i sadržaja, lokaliteta prirodnog i kulturno-istorijskog naslijeđa u Brčko distriktu BiH. Sve to će činiti sastavni dio turističke ponude Brčko distrikta BiH, kroz popis turističkih sadržaja koje treba posjetiti, označenih turističkom signalizacijom za označavanje turističkih ruta, turističkih odredišta i atrakcija, što će biti predmet detaljne razrade kroz izradu sljedećih faza projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekti).

Kratak opis trasa varijantnih rješenja biciklističkih ruta
Idejnim rješenjem biciklističke staze i šetališta pored rijeke Save kroz teritoriju Brčko distriktu BiH predviđena su tri varijantna rješenja: Varijanta 1 i Varijanta 2: Biciklističke rute su projektovane u pravcu zapad - istok, kroz naseljena mjesta duž rijeke Save, od Vučilovca i Krepšića, Gorica, Grbavice, Mujkića, Kolobare, Srpske Varoši i centra grada, Donjeg Brezika, Gredica, Trnjaka, do Brezovog Polja. Varijanta 3: Biciklistička ruta je projektovana u pravcu zapad - istok, prolazeći kroz naseljena mjesta u užem i širem urbanom području duž rijeke Save, od Vučilovca i Krepšića, duž Obilaznice oko grada Brčko i ponovo duž rijeke Save do Brezovog Polja.

Jedna od predloženih i opisanih varijanti ne isključuje druge dvije varijante biciklističke rute. Moguće je izvršiti kombinovanje varijanti po opisanim dionicama, uz uslov da se omogući kontinuitet biciklističke rute i kombinovanja sa pješačkim stazama („Sjeverna biciklistička rutu uz rijeku Savu“ i „Južna biciklistička ruta uz Obilaznicu“). Svaka od navedenih ruta je dužine oko 40 km.

Kratak opis trasa varijantnih rješenja šetališta
Duž biciklističkih ruta su planirana šetališta pored rijeke Save, i to: u zoni izletišta Ficibajer u dužini od 2700 m i u zoni izletišta Interplet na Stolinu u dužini od 1700 m.

Zavod će na osnovu urbanističkih, tehničkih i drugih uslova koje propisuju nadležni organi Brčko distrikta BiH, kroz dalje faze projektovanja (faze izrade Idejnih i Glavnih projekata), detaljno razraditi uslove za izgradnju biciklističkih i pješačkih površina sa pratećim objektima i neophodnom infrastrukturom.