Javni uvid u nacrt regulacionog plana "Centar II"
utorak, 14.06.2022.

Nacrt plana se izlaže na javni uvid od 3.6.2022. do 4.7.2022. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

Javna rasprava nacrta Regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Centar II'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 23.06.2022. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 13:00 sati.